Ons tienjarig bestaan

Het jaar 2019 stond in het teken van het 10 jarig bestaan van ons koor.

10 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet om te komen waar we nu als koor staan. Van een bescheiden koor naar een koor met wisselend ledenbestand van zo’n 70 personen. Ondersteund door een bestuur wat kan rekenen op een degelijke administratie, een gezond financieel plan en gedegen juridische kennis noodzakelijk om aan steeds meer wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In die afgelopen tijd zijn er een aantal (wettelijke) vernieuwingen ingevoerd, noodzakelijk ook om de boel in deze moderne en hectische tijd draaiende te houden. Zeker het bestuur is zich er van bewust dat die veranderingen niet altijd worden begrepen  en soms zelfs verzet opleveren. Niettemin zijn veranderingen en bijstellingen nodig om in de huidige tijd mee te kunnen komen. Vergelijk het maar met je huis o.i.d.,  dat schilder, behang en verbouw je ook om het enigszins toonbaar en werkend te houden. OK, niet iedereen doet dat en het is ook niet meteen onbewoonbaar maar uiteindelijk sta je wel geïsoleerd.

Hoe hebben we dat allemaal gevierd?

Allereerst hebben we op 31 maart 2019 een mooi maar klein en bescheiden korenfestival georganiseerd waarbij we gebruik mochten maken van het clubgebouw van Soli. We hebben verschillende koren uitgenodigd o.a. onze naamgenoot FF Anders uit Roelofarendsveen en Zingsation uit de Velserbroek. Het werd een daverend succes waar ook in de pers melding van werd gemaakt; een mooie reclame. Het festival was openbaar en gratis, er zijn veel mensen op af gekomen en de zaal zat vol me ruim honderd mensen in het publiek.

Op 7 september 2019 hielden we ons “privé”  feest. Een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep had daarvoor een fantastische dag in elkaar gezet. Hulde daarvoor! De dag bestond uit een vaartocht gevolgd door oud Hollandse spelletjes. Ook was er een diner en een mooi feestje nadien. Een bus haalde en bracht ons allemaal op de bestemming en weer naar huis.

Wat niet meer lukte in 2019 gaan we nog in januari 2020 doen. Een gratis optreden voor de bewoners van De Hofstede in Velserbroek. Deze locatie is al sinds jaar en dag onze thuisbasis en we oefenen er in het seizoen elke dinsdagavond. Elders op de website vind je daar meer informatie over.

Onderstaand nog foto’s van de feestelijkheden op 7 september 2019.